Інфразвук, Ультразвук , Пожежні небезпеки, Пилове забруднення повітря, Забруднення повітря шкідливими речовинами, тощо


Охарактеризуйте небезпеки виробничої сфери та побуту (шум, вібрація).

1) Виробнича сфера:

Санітарно-гігієнічні небезпеки:

підвищений (вище ГДК) вміст у повітрі робочих зон шкідливих

речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні - 49 -

шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність

різноманітних випромінювань вище допустимих значень;

порушення правил особистої гігієни.

Економічні небезпеки:

нерегулярна виплата зарплати; низький заробіток; неритмічність

роботи; прагнення до виконання понаднормової роботи; праця за

сумісництвом чи на двох різних підприємствах.

Психофізіологічні небезпеки:

помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість

і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий стан

працівника; необережність; невідповідність психофізіологічних чи

антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи

виконуваній роботі; незадоволення роботою; несприятливий

психологічний мікроклімат у колективі.

Вібрації:

Вібрація — це коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс.

Причиною вібрації є неурівноважені силові дії. Вібрація знаходить корисне застосування у медицині (вібраційний масаж) та у техніці (вібратори). Однак тривалий вплив вібрації на людину є небезпечним. Вібрація при певних умовах є небезпечною для машин та механізмів, тому що може викликати їх руйнування. Часто вібрації супроводжуються почутим шумом.

Вібрація впливає на:

• центральну нервову систему

• шлунково-кишковий тракт

• вестибулярний апарат

• викликає запаморочення, оніміння кінцівок

• захворювання суглобів

Тривалий вплив вібрації викликає фахове захворювання – вібраційну хворобу.

Розрізняють загальну і локальну (місцеву) вібрації. Локальна вібрація зумовлена коливаннями інструмента й устаткування, що передаються до окремих частин тіла.

Загальна вібрація викликає струс всього організму, місцева впливає на окремі частини тіла. Інколи працюючий може одночасно піддаватися загальній та місцевій вібрації (комбінована вібрація). Вібрація порушує діяльність серцево-судинної та

нервової систем, викликає вібраційну хворобу. Особливо небезпечна вібрація на резонансних та навколо резонансних частотах (6-9 Гц), оскільки вона збігається з власною частотою коливань внутрішніх органів людини. В результаті цього можевиникнути резонанс, це призводить до переміщень і механічних ушкоджень внутрішніх органів. Резонансна частота серця, живота і грудної клітки — 5 Гц, голови — 20 Гц, центральної нервової

Шум:

Шум — це сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних середовищах (твердих, рідких, газоподібних).

Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає. Особливо це стосується великих міст. Опитування жителів міст довело, що шум турбує більше 50% опитаних. Причому в останні десятиліття рівень шуму зріс у 10—15 разів. - 165 -

Шум — один з видів звуку, який називають "небажаним" звуком.

Розрізняють такі види шуму:

• ударний (штампування, кування);

• механічний (тертя, биття);

• аеродинамічний (в апаратах і трубопроводах при великих швид-

костях руху повітря).


Охарактеризуйте основні небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

Небезпеки пов’язані з урбанізацією середовища, джерела небезпек.

Захист людини від небезпек не повинний обмежуватись сферою виробництва, але охоплювати усю сферу життєвого середовища.

Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та культурному житті суспільства.

В містах ступінь розповсюдження багатьох захворювань і не тільки інфекційних, але і загальних значно вищий ніж в сільській місцевості.

Негативні наслідки видозмінного природного середовища дещо пом’якшують сучасні будівлі і приміщення, в яких людина штучним шляхом створює свій мікроклімат більш сприятливий ніж існуючий в даній місцевості природний клімат.

Згідно з будівельними нормами та правилами температура в житлових приміщеннях квартир повинна бути не вищою 18°С, а в кутніх кімнатах - 20°С, а рухомість повітря – від 0,1 до 0,15 м/с.


2613818415988219.html
2613883812445586.html
    PR.RU™